Komunikat w sprawie organizacji Konferencji PTNFD 2020

Koleżanki i Koledzy,

W związku z nieustającym zagrożeniem epidemiologicznym, plan organizacji dorocznej konferencji PTNFD w 2020 roku uległ modyfikacji, która ograniczajej zakres techniczny do formy hybrydowej, z bardzo ograniczonym udziałem na miejscu (w centrum konferencyjnym Hotelu Boss w Warszawie-Międzeszynie) oraz z udziałem on-linewiększości uczestników, przywykorzystaniu platformy streamingowej.

Termin konferencji to 12-14 listopada, niemniej liczba i długość trwania poszczególnych aktywności zostanie mocno ograniczona.

Ten typ organizacji wymusza zmianę (istotne skrócenie) programu merytorycznego, co spowoduje, że szereg wykładów przewidzianych do wygłoszenia w tradycyjnej formie w pierwotnej wersji programu-będzie odwołanych i ewentualnie wykorzystanych w trakcie przyszłych zjazdów.

Prezentacje posterowe będą miały wyłącznie postać krótkiego omówienia on-line(w czasie rzeczywistym)treści plakatów, umieszczonych wcześniej na platformie internetowej.

Szczegółowy nowy program pojawi się niebawem. Trwają negocjacje w zakresie udziału firm zewnętrznych w konferencji, po zmianiejej formuły, co nie jest zadaniem prostym. Ma to, oprócz wartości edukacyjnej –znaczenie dla budżetu konferencji i zmiany opłat dla uczestników.

O wszystkich ustaleniach powiadomimy, jak tylko będą potwierdzone.

Z pozdrowieniami
Komitet Organizacyjnyi Naukowy
Oraz Przewodniczący PTNFD

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Przedkładamy serdeczne zaproszenie do udziału w XVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, która odbędzie się w dniach 12-14 listopada 2020 r. w centrum konferencyjnym hotelu Boss w Międzeszynie k/Warszawy. Tematem głównym konferencji są glomerulopatie, toteż temat ten będzie dominował w przedkonferencyjnych warsztatach, prezentacjach zaproszonych gości z zagranicy oraz w szeregu wykładów plenarnych. Gośćmi zagranicznymi są Jan Ulrich Becker (Niemcy) i Janusz Feber (Kanada), którzy podzielą się z nami wizjami najnowocześniejszej diagnostyki patomorfologicznej. Szczególnego znaczenia nadaje tej konferencji fakt, iż w 2020 r. obchodzić będziemy 25-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, co będzie przedmiotem specjalnego wykładu jubileuszowego oraz dedykowanej sesji plakatowej. Zapraszamy wszystkich nefrologów dziecięcej, młodszych kolegów planujących zdobycie tej specjalizacji oraz pediatrów, którzy w swojej praktyce leczą dzieci z chorobami nerek. W miarę możliwości będziemy starali się zaprosić także studentów medycyny, zainteresowanych tą tematyką. Dla zainteresowanych będą zorganizowane przedkonferencyjne warsztaty z zakresu glomerulopatii. Młodzi nefrolodzy będą mieli swoją sesję warsztatową oraz otrzymają nagrody za najlepsze wystąpienia i publikacje. Niezależnie od streszczeń konferencyjnych, zapewniona będzie możliwość umieszczenia prac pełnotekstowych w piśmie Standardy Medyczne – Pediatria. Dane o konferencji dostępne są na stronie ptnfd2020.pl.

Centrum Boss jest położone w podwarszawskiej okolicy na terenach leśnych i zapewnia dogodne warunki zarówno do prowadzenia konferencji, jak i wygodnego pobytu hotelowego oraz spotkań koleżeńskich. Wybraliśmy je między innymi dlatego, że niedawno zorganizowany zjazd PTNFD odbył się w samym centrum miasta, więc obecna lokalizacja będzie miała odrębną (od poprzedniej) oprawę otoczenia. Jednocześnie przedkładamy prośbę o zrozumienie bardziej restrykcyjnych wymogów finansowych udziału w konferencji, jakie będą warunkiem udziału w niej dla zdecydowanej większości uczestników. Są one wynikiem narastających istotnie z roku na rok ograniczeń prawnych, wynikających z przepisów kodeksu postępowania stowarzyszenia INFARMA, jakie muszą być spełnione, by budżet konferencji mógł być zasilony wpłatami firm- partnerów naszej aktywności naukowej. W tym roku PTNFD po raz pierwszy w historii organizacji naszych kongresów, podpisało umowę prawnie zobowiązującą towarzystwo naukowe, lokalnego organizatora oraz wybraną firmę eventową do ścisłego przestrzegania tych zasad. Mamy nadzieję, że konferencja spełni oczekiwania naszego środowiska i wniesie nowe treści merytoryczne do naszej wspólnej wiedzy, a dwudniowy pobyt w okolicy Warszawy będzie miłym wspomnieniem towarzyskim.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. Ryszard Grenda i prof. Marcin Tkaczyk

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr n med. Wioletta Jarmużek


TEMATY GŁÓWNE


Glomerulopatie
Leczenie nerkozastępcze
Varia

Patronat naukowy

Program konferencji oraz wszystkie informacje
są dostępne na stronie:
www.ptnfd2020.pl

Patronat logistyczny