Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce zostaliśmy zmuszeni do przesunięcia terminu XVIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.

Wzięliśmy pod uwagę działania Rządu, rekomendacje GIS i zarządzenia Rektorów wyższych uczelni, niemniej argumentem decydującym było dobro pracowników ochrony zdrowia, którzy odgrywają kluczową rolę w przypadku dalszego rozwoju epidemii COVID-19.

W związku z powyższym informujemy o podjętych decyzjach:

1. Konferencja zostaje przesunięta na nowy termin: 12-14 listopada 2020. Komitet Organizacyjny wydarzenia dokłada starań, by w nowym terminie konferencja odbyła się w takim samym kształcie merytorycznym, jaki zaplanowano na maj.

2. Przesłane do dnia 15 marca br. streszczenia zostaną przesłane do oceny przez recenzentów w późniejszym terminie, niemniej wyznaczamy dodatkowy termin dosyłania dodatkowych streszczeń i prac pełnotekstowych – na 31.08.2020. W razie potrzeby modyfikacji dotychczas przesłanego tekstu prosimy o kontakt z organizatorem logistycznym wydarzenia (mail: paulina.karpinska@batumi-agency.pl)

3. Wydłużony zostaje termin przyjmowania opłat konferencyjnych – prosimy o regulowanie należności za rejestrację do 30.09.2020. Otrzymane dotąd opłaty sugerujemy przeznaczyć na poczet organizacji konferencji w nowym terminie, niemniej o ile osoba, która dokonała już wpłaty chciałby ją wycofać – prosimy o kontakt z organizatorem logistycznym wydarzenia (mail: paulina.karpinska@batumi-agency.pl)

O dalszych decyzjach Komitet Organizacyjny i Zarząd PTNfD będą informować w kolejnych komunikatach – uprzejmie prosimy o śledzenie wiadomości.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Zarządu PTNfD
Prof. Ryszard Grenda
Prof. Marcin Tkaczyk

W imieniu organizatora logistycznego konferencji
Tomasz Karwacki
Batumi Conference and Event Agency

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Przedkładamy serdeczne zaproszenie do udziału w XVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, która odbędzie się w dniach 12-14 listopada 2020 r. w centrum konferencyjnym hotelu Boss w Międzeszynie k/Warszawy. Tematem głównym konferencji są glomerulopatie, toteż temat ten będzie dominował w przedkonferencyjnych warsztatach, prezentacjach zaproszonych gości z zagranicy oraz w szeregu wykładów plenarnych. Gośćmi zagranicznymi są Jan Ulrich Becker (Niemcy) i Janusz Feber (Kanada), którzy podzielą się z nami wizjami najnowocześniejszej diagnostyki patomorfologicznej. Szczególnego znaczenia nadaje tej konferencji fakt, iż w 2020 r. obchodzić będziemy 25-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, co będzie przedmiotem specjalnego wykładu jubileuszowego oraz dedykowanej sesji plakatowej. Zapraszamy wszystkich nefrologów dziecięcej, młodszych kolegów planujących zdobycie tej specjalizacji oraz pediatrów, którzy w swojej praktyce leczą dzieci z chorobami nerek. W miarę możliwości będziemy starali się zaprosić także studentów medycyny, zainteresowanych tą tematyką. Dla zainteresowanych będą zorganizowane przedkonferencyjne warsztaty z zakresu glomerulopatii. Młodzi nefrolodzy będą mieli swoją sesję warsztatową oraz otrzymają nagrody za najlepsze wystąpienia i publikacje. Niezależnie od streszczeń konferencyjnych, zapewniona będzie możliwość umieszczenia prac pełnotekstowych w piśmie Standardy Medyczne – Pediatria. Dane o konferencji dostępne są na stronie ptnfd2020.pl.

Centrum Boss jest położone w podwarszawskiej okolicy na terenach leśnych i zapewnia dogodne warunki zarówno do prowadzenia konferencji, jak i wygodnego pobytu hotelowego oraz spotkań koleżeńskich. Wybraliśmy je między innymi dlatego, że niedawno zorganizowany zjazd PTNFD odbył się w samym centrum miasta, więc obecna lokalizacja będzie miała odrębną (od poprzedniej) oprawę otoczenia. Jednocześnie przedkładamy prośbę o zrozumienie bardziej restrykcyjnych wymogów finansowych udziału w konferencji, jakie będą warunkiem udziału w niej dla zdecydowanej większości uczestników. Są one wynikiem narastających istotnie z roku na rok ograniczeń prawnych, wynikających z przepisów kodeksu postępowania stowarzyszenia INFARMA, jakie muszą być spełnione, by budżet konferencji mógł być zasilony wpłatami firm- partnerów naszej aktywności naukowej. W tym roku PTNFD po raz pierwszy w historii organizacji naszych kongresów, podpisało umowę prawnie zobowiązującą towarzystwo naukowe, lokalnego organizatora oraz wybraną firmę eventową do ścisłego przestrzegania tych zasad. Mamy nadzieję, że konferencja spełni oczekiwania naszego środowiska i wniesie nowe treści merytoryczne do naszej wspólnej wiedzy, a dwudniowy pobyt w okolicy Warszawy będzie miłym wspomnieniem towarzyskim.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. Ryszard Grenda i prof. Marcin Tkaczyk

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr n med. Wioletta Jarmużek


TEMATY GŁÓWNE


Glomerulopatie
Leczenie nerkozastępcze
Varia

Patronat naukowy

Program konferencji oraz wszystkie informacje
są dostępne na stronie:
www.ptnfd2020.pl

Patronat logistyczny