Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniami prac oryginalnych:

Pobierz
 

Koleżanki i Koledzy,

W związku ze zmianą formuły konferencji – w tym zaniechania tradycyjnej prezentacji plakatów

  • nie będziemy drukować osobnego numeru pisma Standardy Medyczne (Pediatria) ze streszczeniami
  • pełne prace będą przyjęte do oceny i potem do druku w regularnym numerze pisma
  • wszyscy autorzy pełnych prac otrzymają ten numer pisma zwykłą pocztą do domu, po konferencji
  • pełne prace należy przesyłać na adres mailowy dr Jarmużek (w.jarmuzek@ipczd.pl)
  • autorzy powinni zapoznać się z technicznymi wytycznymi wydawnictwa, co do formy artykułów, na stronie www.standardy.pl , przed wysłaniem pracy

Komitet Naukowy Konferencji